RSS Feed

Maryelle Lindholm ny ordförande för Sällskapet Visans Vänner!

12.03.2014 by henrik

Sällskapet Visans Vänner i Helsingfors har vid sitt årsmöte valt Maryelle Lindholm till ny ordförande. Hon tar över efter Rabbe Nevalainen som kvarstår i styrelsen. Maryelle Lindholm är journalist och har en lång erfarenhet av både Visans Vänner och det nordiska vislivet.

Viceordförande 2014 är  Benny Larsson-Siilasvuo och övriga ledamöter Lela Nybergh, Jonas Lemberg och Sara Selenius. Henrik Huldén är ny sekreterare och Lasse Nybergh kassör.

Visans Vänners stabila medlemsskara har på senare år utökats med yngre förmågor, Vinylerna, som i april ger ut sin första CD-skiva med eget material. År 2015 fyller sällskapet 70 år och då planeras flera synliga evenemang.

Visans Vänner-föreningar verkar i dag i Helsingfors, Raseborg, Hangö, Borgå, Åbo och Vasa.

 

20130903CafeGamlaStanMaryelleHenrik43

Ordförande Maryelle Lindholm och sekreterare Henrik Huldén


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>