RSS Feed

Lina Teir fick arbetsstipendium

28.03.2014 by henrik

Visartisten, berättarkonstnären och låtskrivaren Lina Teir, en av oss aktiva i Visans Vänner har beviljats ett arbetsstipendium för ett år av Svenska kulturfonden. Under året kommer Lina att arbeta både med berättarkonst, teater och visor. Hon planerar att arbeta scenkonstnärligt med regi och dramaturgi, speciellt i musikaliska kontexter. Bland annat kommer hon att tillsammans med Hanna Kronqvist leda en nybildad kör som med hjälp av musik, berättande och rörelse skapar tematiska helheter. Lina kommer också att framföra sina visor och berättelser på olika håll i Svenskfinland.

Visans Vänner gratulerar!

Lina Teir 7.3.2014

Lina Teir 7.3.2014


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>