RSS Feed

January, 2020

  1. Visutmaning på facebook!

    January 20, 2020 by henrik

    Vill du delta i vår visutmaning? Leta upp oss (Visans Vänner i Helsingfors) på facebook och kör på!

    Mer visor åt folket!
    Visutmaning 2020