RSS Feed

‘Styrelsemöten’ Category

 1. Nya styrelsen 2014

  March 31, 2014 by henrik

  Sittande vice ordförade Benny Larsson-Siilasvuo, ordförande Maryelle Lindholm och Cara Hjelt, bakom dem från vänster Henrik Huldén, Lasse Nybergh, Sara Selenius, Gustav Klingstedt, Lela Nybergh och Rabbe Nevalainen. På bilden  saknas Jonas Lemberg och Francesca Eriksson.

  Styrelsen för Visans Vänner i Helsingfors 2014

  Styrelsen för Visans Vänner i Helsingfors 2014

  Funktionärer 2014: Klubbmästeri Rabbe Nevalainen, Tove Nevalainen, Lela Nybergh, konsertmästeri: Henrik Huldén, Benny Larsson, Patrick Eriksson och Lotta Westermarck, Webmaster Gustav Klingstedt, Jubileumshistoriker Bosse Österberg.