RSS Feed

Kontakt

Styrelse och funktionärer 2017 (valda vid årsmötet den 14 mars)

Ordförande:
Maryelle Lindholm, maryellelindholm(at)hotmail.com

Vice ordförande:
Gustav Klingstedt

Sekreterare utom styrelsen:
Henrik Huldén, 0400 265656
henrik(at)hulden.fi

Ledamöter:
Jonas Koivumäki
Rabbe Nevalainen
Lela Nybergh
Jonna Sundberg

Suppleanter:
Daniel Andersson
Cara Hjelt

Konsertmästare:
Henrik Huldén, Jonas Koivumäki, Gustav Klingstedt

Skattmästare utom styrelsen:
Lasse Nybergh, 0400 318148
lasse.nybergh(at)lux.fi

Intendent:
Cara Hjelt, Rabbe Nevalainen

Klubbmästare:
Rabbe Nevalainen

Webmaster:
Gustav Klingstedt

Fournörer:
Tove Nevalainen, Lela Nybergh

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.