Inspelning åt Danska visvänner 1968

1. Hälsningstal (Limpan Lindholm)

2. Visan om Helsingfors (Maynie Sirén)

3. Sjömanskärlek (Väinö Österberg)

4. Om människosjälens ludenhet (Väinö Österberg)

5. Wienerisch (Väinö Österberg)

6. På Medvastön i Porkala (Torsten Nygård)

7. Marsvisa (Torsten Nygård)

8. En vers i fickan (Gustav Saurén)

9. De hemlösas visa (Henrik Cronström)

10. Till kärleken (Henrik Cronström)

11. Sländan (Ebba Löfström)

12. Vallarlåt (Ebba Löfström)

13. Choirboy-visan (Calle Fuhrman)

14. Mitt släktregister (Calle Fuhrman)

15. Vi sjunger visor av många slag (Calle Fuhrman)