Barbara Helsingius-priset

Barbara Helsingius-priset tilldelas vartannat år en finländsk visartist, visaktivist eller visgrupp som genom sin aktivitet bidrar till att öka intresset för viskonst i nordisk tradition och samtidigt gynnar Visans Vänners syften.  Priset består av ett bidrag till en konsert som pristagaren själv får planera.

Priset instiftades av Sällskapet Visans Vänner i Helsingfors år 2012, när sällskapets hedersmedlem Barbara Helsingius fyllde 75 år, och årets pris var det första som delades ut efter Barbaras bortgång. Barbara Helsingius avled år 2018.

Pristagare

Henrik Huldén

2020

Priset tilldelades år 2020 Henrik Huldén.

Henrik Huldén, visartist, versdiktare, författare och mångsysslare inom kultur, är en av den finlandssvenska visans främsta ambassadörer. Hans engagemang inom Visans Vänner började redan på 1970-talet och han har sedan dess varit en ledande gestalt, både som tidigare ordförande och som nuvarande sekreterare eller kanske främst i egenskap av den suveräna visartist han är. Alltid med obändig kärlek till visan som konstform. Han är en oersättlig idéspruta och nydanare med ett unikt kontaktnät över hela Norden.

Ett färskt exempel på hans aldrig sinande idérikedom är initiativet till inköpet av ”Visbuss-75”, en gammal folkabuss som, får vi hoppas, kommer att föra Visans Vänner på nya turnéer runt om i Svenskfinland och kanske också längre bort.

I sin bok ”Visans vänner och jag” skrev Bosse Österberg om pristagaren bl.a. så här:

 ”Dessutom har han en sagolik förmåga att ta till sig nya visor och tolka gamla. Till allt detta kommer en medfödd förmåga till god, kvalitativ diktning.” Vidare skriver han: ”Henrik är kanske den ordföranden som mest månat om nyrekryteringen” och ”han står bakom många av VV:s synliga satsningar, som våra sommarkalendrar med evenemang för visintresserade eller vårt engagemang i nationella och nordiska visprojekt och evenemang”.


Tre representanter för Nordisk Visfest i Hangö, Ika Svenskberg, Rainer Roth och Pigge Svenskberg. Bakom dem Patrick Eriksson, ordförande för prisjuryn. 

2018

Priset tilldelades år 2018 Nordisk Visfest i Hangö och dess arrangörer inom Visans Vänner i Hangö. 

Nordisk Visfest i Hangö har arrangerats sedan år 1985, och samlar artister från hela Norden. Nordisk Visfest i Hangö får priset med följande motivering:

Nordisk visfest är den enda årligen återkommande internationella visfestivalen i Finland, en unik kulturhändelse sedan år 1985 med en given plats i Finlands årliga viskalender. Prisjuryn hoppas att priset kan inspirera arbetsgruppen till att fortsätta med och förnya den traditionsrika visfestivalen till nya framgångar. 


Janne Mansikka

2016

Priset 2016 gick till musikern, pianisten Jan-Erik (Janne) Mansikka, från Borgå.

Janne Mansikka är sedan en lång följd av år en stöttepelare inom den finlandssvenska viskulturen. Han är en inspirerande, kunnig och lyhörd ackompanjatör av visor, och till hans speciella färdigheter hör att hitta ett musikaliskt uttryck som lyfter visan in i lyssnarens hjärta.

Janne Mansikka kan sätta sig vid pianot tillsammans med i stort sett vilken visartist som helst – och resultatet blir alltid mer än ett plus ett. Janne Mansikkas musikaliska palett är full av färger, han har spelat med visartister och sångare från hela Norden, han är huspianist på improvisationsteatern Stjärnfall, han spelar visor med bl.a. Ami Aspelund, Thomas Lundin, Annika Cleo, Susanne Sonntag och Sib’birds och han är en anlitad pianist i olika jazzensembler och körer. Prismotiveringen lyder:

Janne Mansikka är en stöttepelare inom den finlandssvenska viskulturen. Mansikka är en inspirerande, kunnig och lyhörd ackompanjatör av visor. Han har förmågan att hitta ett musikaliskt uttryck som lyfter visan in i lyssnarens hjärta.

Frida Andersson

2014

Priset 2014 gick till vissångaren och -skrivaren Frida Andersson från Ekenäs/Stockholm.

Frida Andersson har drivit fram ett generationsskifte i det finlandssvenska vislivet, hon har tagit initiativ till den unga sektionen Vinylerna inom Sällskapet Visans Vänner, där en rad aktiva och goda visartister snabbt har bildat en nyskapande och intressant grupp. Frida är samtidigt själv en av de få finlandssvenska artister som har satsat på sin viskonst på heltid, och hennes karriär har redan fört henne till framgångar i Norden och Asien.

Man kan med fog kalla Frida Andersson en ambassadör för den finlandssvenska visan. Hon trivs lika bra inför en liten intim publik som i de stora konsertsalarna. Frida Andersson tar avstamp i den klassiska visan med texten i centrum. Hon visar att den unga visan kan ta en ny musikalisk dräkt med flera ackompanjerande musiker utan att förlora sin egenart.

Sara Selenius fick ta emot priset av Barbara Helsingius på Visans Vänners helafton.

2012

Priset tilldelades år 2012 Sara Selenius.